Izjava o zaštiti podataka

EVN Croatia Plin d.o.o. uvelike shvaća važnost zaštite Vaših osobnih podataka kojoj pristupamo ozbiljno, strogo se pridržavajući važeće regulative o zaštiti osobnih podatka. U nastavku se nalaze detaljnije informacije o tome na koji način EVN Croatia Plin obrađuje Vaše podatke.

EVN Croatia Plin pridržava pravo, u svakom trenutku, a na temelju zakonskih i tehničkih promjena prilagođavati ovu Izjavu o zaštiti podatka. Trenutno važeća verzija je objavljena na web stranici www.evn.hr.

Tko je odgovoran za obradu vaših podataka?

Za obradu vaših osobnih podatka odgovorna je:
EVN Croatia Plin d.o.o.
Zagrebačka avenija 104
10000 Zagreb, Hrvatska
www.evn.hr

Kontakt podaci osobe ovlaštene za obradu podataka:
EVN Croatia Plin d.o.o.
Adnan Sejfic
Zagrebačka avenija 104
10000 Zagreb, Hrvatska
Adnan.Sejfic@evn.hr


Koji se podaci obrađuju i iz kojih izvora potječu podaci?
EVN Croatia Plin obrađuje one osobne podatke, koje od Vas dobije u okviru poslovnog odnosa ili koje generira za ispunjavanje zakonskih obaveza. Uz to, obrađuje podatke koje uz dopuštenje dobiva od ovlaštenih gospodarskih informacijskih agencija i iz javno dostupnih izvora (npr. registra poslovnih subjekata, zemljišnih knjiga, medija). Pod pojmom osobni podaci podrazumijevaju se one informacije, koje se izravno ili neizravno odnose na fizičke osobe.

U Vaše osobne podatke koji se obrađuju, pored Vaših osnovnih podataka (npr. ime, prezime, adresa, kontakt podaci, broj korisnika), spadaju Vaši podaci iz Ugovora (npr. tarifni model, početak isporuke, trajanje Ugovora), podaci o prodajnom mjestu (npr. broj plinomjera, opis mjernog mjesta), obračunski podaci (npr. detalji o računima,  bankovni podaci) kao i podaci o potrošnji (npr. razdoblje potrošnje, stanja plinomjera). Uz to obrađuju se i možebitne informacije o vašem financijskom statusu (npr. podaci o Vašem bonitetu), marketinške podatke (npr. ponuda proizvoda), dokumentirane podatke (npr. bilješke o razgovorima, i e-mail korespondencija), za marketing specifične podatke o pripadnosti grupama i analitičke podatke, kao i podatke za ispunjavanje zakonskih i regulatornih zahtjeva.


U koju svrhu i na temelju koje pravne osnove se obrađuju vaši podaci?
Vaši osobni podaci se obrađuju u slijedeće svrhe, temeljene na slijedećim pravnim osnovama:

 • U okviru Vaše privole (Članak 6., stavak 1., točka a Opće uredbe o zaštiti podataka):
Ukoliko ste EVN Croatia Plin dali privolu za obradu Vaših osobnih podataka, izvršiti će se obrada samo u svrhe utvrđene u Izjavi o privoli i u njoj dogovorenom obuhvatu. Danu privolu za buduću uporabu možete u bilo kojem trenutku besplatno opozvati. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade napravljene do samog opoziva. Daljnje informacije na ovu temu možete pronaći u članku 6.
 • Za izvršavanje ugovornih obaveza (Članak 6., stavak 1., točka b Opće uredbe o zaštiti podataka):
Obrada Vaših osobnih podataka je neophodna za ispunjavanje s Vama sklopljenog Ugovora ili za provedbu predugovornih mjera. Svrhe obrade podataka su prvenstveno usmjerene na konkretan proizvod. Pojedinosti o svrsi obrade podatka možete pronaći u važećoj ugovornoj dokumentaciji i u Općim uvjetima poslovanja.
 • Radi poštovanja pravnih obaveza (Članak 6., stavak 1., točka c Opće uredbe o zaštiti podataka):
EVN Croatia Plin podliježe zakonskim propisima, koji mogu zahtijevati obradu osobnih podatka. Takve obaveze mogu, između ostalog, nastati iz slijedećih pravnih osnova:
 • Zakon o tržištu plina
 • Opći uvjeti opskrbe plinom
 • Ostali propis vezani uz tržište plina (objavljeno na web stranici HERA-e "http://www.hera.hr"
 • Za zaštitu legitimnih interesa (Članak 6., stavak 1., točka f Opće uredbe o zaštiti podataka):
EVN Croatia Plin obrađuje Vaše podatke u svojem legitimnom interesu u slijedeće svrhe:
 • marketinga, a vezano za vlastite proizvode i usluge
 • grupiranja korisnika u grupe za marketinške svrhe (uključujući razvoj novih proizvoda i usluga)
 • uspostavljanje kontakta i razmjena podataka, kao i upotreba podataka ovlaštenih gospodarskih informacijskih agencija, za utvrđivanje rizika neispunjenja duga i gubitka rizika
Prigovor protiv obrade osobnih podatka možete podnijeti po uvjetima navedenim u članku 21. Opće uredbe o zaštiti podataka. Daljnje informacije na ovu temu možete pronaći u članku 6.


Kome se prosljeđuju vaši podaci?
EVN Croatia Plin Vaše osobne podatke daje trećim osobama samo ukoliko je to nužno za ispunjavanje (pred)ugovornih ili zakonskih obaveza, ukoliko je potrebno za zaštitu naših legitimnih interesa ili ukoliko je dozvoljeno unutar dane privole. Vaši podaci se prosljeđuju na slijedeće primatelje:

 • drugim društvima uz dobivanje Vaše privole
 • ovlaštenim društvima za obradu radnih naloga (npr. pružatelj poštanskih usluga,ankete o zadovoljstvu korisnika, naplata potraživanja, IT-usluge kao i ovlaštenim gospodarskim informacijskim agencijama i izdavačima imenika)
 • u slučaju zakonskih potreba ostalim tržišnim sudionicima na tržištu plina (npr. operaterima distribucijskog sustava i opskrbljivačima energije tijekom procesa promjene opskrbljivača)
 • u slučaju zakonskih potreba državnim ustanovama i tijelima javne vlasti (npr. FINA, HERA)
Vaše podatke koje obrađujemo, a koje smo primili osobno od Vas, možete tražiti i zaprimiti u strojno čitljivom formatu. Također, ako je tehnički izvedivo, možete ovlastiti EVN Croatia Plin za direktan prijenos tih podataka na treću stranu koju ste Vi odabrali. Molimo da uzmete u obzir da prijenosu navedenih podatka ne priječi nikakav neprihvatljiv trošak niti druge zakonske ili ostale obaveze o privatnosti i povjerljivosti od strane EVN Croatia Plin ili od treće strane.

U svim slučajevima u kojima se drugim primateljima daju Vaši osobni podaci, unutar i van EVN Croatia Plin, uvijek se vodi briga o tome da se isto izvršava samo na temelju zakonske osnove te da je osigurana zaštita Vaših osobnih podataka.


Koliko dugo se čuvaju vaši podaci?
U osnovi Vaše podatke EVN Croatia Plin čuva tijekom trajanja našeg poslovnog odnosa s Vama. Uz to EVN Croatia Plin podliježe različitim obavezama pohrane podataka, sukladno kojima smo podatke o Vama, o trećim osobama, o Vašim poslovnim zahtjevima i o Vašim ugovornim odnosima i njihovom prestanku, dužni pohranjivati čak i nakon izvršenja Vašeg poslovnog zahtjeva, otprilike kao što je to slučaj s rokovima pohrane trgovačkog društva. Vaši podaci se čuvaju sve dok postoji mogućnost provođenja i dokazivanja prava iz našeg odnosa ugovorenoga i ostvarenoga, odnosno onoliko koliko je dozvoljeno sukladno zaštiti naših legitimnih interesa sukladno članku 6., stavku 1. Opće uredbe o zaštiti podataka.


Jeste li dužni dati svoje podatke na raspolaganje?
Davanje svojih osobnih podatka na raspolaganje kao i u slučaju potrebe od trećih osoba, koje Vas poznaju, je neophodno za zasnivanje ugovornog odnosa i za obradu vaših poslovnih zahtjeva. Ukoliko nam podatke ne date na raspolaganje ili nam ih ne dostavite u odgovarajućoj mjeri, ugovorni odnos koji želite ostvariti pod određenim uvjetima, nećemo moći obrazložiti ili Vaš poslovni zahtjev nećemo moći obraditi. Molimo imajte na umu da se ovo ne bi smatralo ugovornim neispunjavanjem obaveze s naše strane.


Postoji li automatizirani proces donošenja odluke uključujući izradu profila?
Prema članku 22. Opće uredbe o zaštiti podataka ne koristimo automatizirani proces donošenja odluka kako bi prouzrokovali odluku o sklapanju i izvršenju poslovnih odnosa.


Koja prava o zaštiti podatka vam pripadaju?
Možete tražiti informacije o izvoru, kategorijama, razdoblju čuvanja, primateljima, svrsi obrade Vaših osobnih podatka, te o načinu i vrsti te obrade.

Ukoliko su Vaši podaci koje obrađujemo netočni ili nepotpuni možete zatražiti ispravak ili nadopunu. Također, možete zatražiti i brisanje nezakonito obrađenih podatka. Molimo da uzmete u obzir da se ovo odnosi samo na netočne, nepotpune ili nezakonito obrade podataka. U slučaju kad nije jasno jesu li Vaši obrađivani podaci netočni, nepotpuni ili se nezakonito obrađuju, možete zatražiti ograničenje obrade svojih podatka za vrijeme provjere točnosti podataka. Molimo uzmite u obzir da se ova prava međusobno nadopunjuju, tako da možete zatražiti odobrenje odnosno nadopunu Vaših podataka ili njihovo brisanje.

Također, u opravdanim posebnim slučajevima možete se usprotiviti obradi svojih osobnih podataka koji su točni, potpuni i zakonski obrađeni. Ukoliko Vam šaljemo izravne reklame koje više ne želite primati možete opozvati iste.

Za sva pitanja molimo kontaktirajte nas na EVN Croatia Plin d.o.o. n/r gdin. Adnan Sejfić, Zagrebačka avenija 104, 10000 Zagreb, Hrvatska, te Vas molimo da priložite dokaz o potvrdi Vašeg identiteta, primjerice slanjem elektronske kopije Vaše osobne iskaznice.

Iako se trudimo na najbolji mogući način zaštititi Vaše osobne podatke, moguća su različita mišljenjima oko načina korištenja Vaših osobnih podatka. Ukoliko ste mišljenja da Vaše podatke ne koristimo na propisan način imate pravo uložiti prigovor pri hrvatskom nadzornom tijelu za zaštitu podataka.

 

Izjava o kolačićima

Kolačići su male tekstualne datoteke koje web stranica sprema na Vaše računalo, tablet ili mobilni uređaj.
Kolačići se koriste za razne potrebe, primjerice za prilagodbu prikaza web stranice Vašim potrebama (postavke jezika i slično), za spremanje lozinki ili formi koje ste ispunili, u svrhu marketinških aktivnosti ili za statističke potrebe.
EVN trenutno koristi neophodne kolačiće koji omogućuju korištenje bitnih komponenti potrebnih za ispravno funkcioniranje web stranice. Bez tih kolačića većina usluga koje koristite na web stranici ne bi radila ispravno.