EVN Croatia

EVN Croatia
English  |  Kontakt  |  EVN AG
Nalazite se ovdje: Home > Korisnici

Zadarska županija

Ugovor o koncesiji između Zadarske županije i EVN AG-a je potpisan u lipnju 2009.


 

Splitsko – dalmatinska županija

Ugovor o koncesiji između Splitsko–dalmatinske županije i EVN AG-a je potpisan u prosincu 2009. Šibensko – kninska županija

Ugovor o koncesiji između Šibensko-kninske županije i EVN AG-a je potpisan u svibnju 2010.